Forhåndsstemming

Mandag 13. september (noen steder også søndag 12. september) er det stortingsvalg og sametingsvalg. Hvis du ønsker det kan du stemme på forhånd. Du kan forhåndsstemme i den kommunen du selv ønsker. Hvis du forhåndsstemmer i en annen kommune enn der du er innført i manntallet, må du gjøre dette så tidlig at stemmen din kan nå fram til din kommune innen 14. september kl. 17.00.

Hvor kan du forhåndsstemme?

På kommunehuset ved servicetorget kan du forhåndsstemme alle hverdager mellom kl 09.00 og kl 14.30 fra mandag 10. august og til og med fredag 10. september 2021. I tillegg er det mulighet for å stemme torsdag 2. september fram til kl 18.00 og lørdag 28. august mellom kl 10.00 og kl 14.00 ved servicetorget på kommunehuset i Sømna kommune.

Det blir også mulig å forhåndsstemme ved Sømna omsorgssenter på møterommet i 2. etasje 1. september mellom kl. 10.00 og kl. 14.00.

Legitimasjon og valgkort

Ta med legitimasjon med bilde når du møter fram for å forhåndsstemme. Hvis stemmemottakeren ikke kjenner deg, vil du ellers ikke få avgi stemme. Hvis du har fått tilsendt valgkort, bør du laste det ned på telefonen og ta med dette også, selv om det ikke er noe krav for å få forhåndsstemme. Hvis du har spørsmål angående valgkortet så ta kontakt med din kommune.

Forhåndsstemme i pandemi

I mange kommuner er det i år lengre åpningstider grunnet pandemien. Bruk gjerne hele åpningstiden for å unngå kø. Dersom du er syk eller er i isolasjon eller karantene så skal du ikke møte opp for å stemme. Da må du vente til du
er frisk.


Spesielt for sametingsvalget

Velgere som ønsker å stemme ved sametingsvalget, må være oppmerksom på at det bare er noen kommuner hvor du kan stemme på valgdagen. Velgere i alle andre kommuner må forhåndsstemme. Stemmen din skal da sendes til en annen kommune for opptelling. Derfor bør du avgi forhåndsstemme i god tid. Liste over hvilke kommuner som har valgting, finner du på sametinget.no/valg.

Forhåndsstemme til sametingsvalget kan du avgi på samme sted som forhåndsstemme til stortingsvalget. Husk legitimasjon og ta helst med deg det tilsendte valgkortet for sametingsvalget.