Stortingsvalget 2021

Les om valget på valg.no

Mandag 13. september 2021 er det stortingsvalg.

På valgdagen må du stemme i hjemkommunen din. Det er den kommunen du er folkeregistrert som bosatt 30. juni 2021.

Skal du flytte?

Du har stemmerett og avgir stemme i kommunen du er manntallsført i. Dersom du flytter etter 30. juni, står du innført i manntallet i kommunen du flytter fra, selv om du melder flytting.

Ved stortingsvalget i 2021 er det 19 valgdistrikter fordelt på de 11 nye fylkeskommunene. Partier og lister som ønsker å stille til valg, må stille lister i valgdistriktene.

Her finner du resultatene fra de siste års valg: