Det er viktig at du som innbygger, grunneier, næringsaktør og andre kommer med innspill til hvordan du ønsker at Sømna skal utvikles

23. august inviterer vi til folkemøte om arealdelen og sentrumsplan for Berg.

Vi reviderer kommuneplanens arealdel og vi skal utarbeide sentrumsplan for Berg. Vi ønsker dine innspill. Kom til Auditoriet ved Vik skole 23. august kl. 18. Da tar vi en gjennomgang av arealdelen. Ca. kl. 20 orienterer vi om sentrumsplanen for Berg. 

For innspill til selve arealdelen benytt dette skjema.  (DOCX, 230 kB)Frist er 15.09.22

Kommunen har mange reguleringsplaner og i løpet av arbeidet med kommuneplanens arealdel vil det bli tatt stilling til hvilke reguleringsplaner som skal beholdes og hvilke vi evt. skal omgjøre. Det er derfor viktig for interessenter å melde fra om behov selv om det foreligger en reguleringsplan. Her kan du se gjeldende reguleringsplaner.

Arealdelen viser hvor det skal være boliger, næringsområder, landbruksområder m.m., samt hvilke hensyn som må tas ved disponering av arealene. Arealdelen består av kart, bestemmelser, retningslinjer og planbeskrivelse. Kart og bestemmelser er juridisk bindende.

Vi forventer vedtak av ny kommuneplanens arealdel våren 2023. 

Oppdatert informasjon om prosessen og innspill finner du her:

Sentrumsplanen er i oppstartsfasen og det vil bli lagt ut mer informasjon om denne etter folkemøte den 23. august.