Sør-Helgeland krisesenter

Sør-Helgeland krisesenter er sommerstengt i perioden 1.juli til og med 28.juli. Under denne perioden er det Helgeland krisesenter i Mosjøen som ivaretar vårt område. Dere kan kontakte dem på tlf. 75 17 36 99.