Kulturmidler 2022 - ny tildeling

Ny runde med tildeling av kulturmidler fra Sømna kommune. 

I og med at det ikke var nok søkere til kulturmidler 2022 har Sømna kommune en restpott for tildeling. 

Søknadsfrist for å være med i denne runden er satt til 31.10.22. Les mer her om kriterier for tildeling. 

Søknaden sendes til postmottak og merkes kulturmidler 2022.