Kartleggingsundersøkelse om bærekraftig kystutvikling

«Del dine opplevelser om endringer langs kysten og dine ønsker for fremtidig utvikling. Delta i vår undersøkelse om bærekraftig kystutvikling: mpt.link/kyst. Delta gjerne innen 30.11.»

Delta i vår undersøkelse om bærekraftig kystutvikling: mpt.link/kyst.
Delta gjerne innen 30.11.2021

Vi er et forskerteam ved UiT som sender et undersøkelse angående vår forskning i bærekraftig kystutvikling i Nord-Norge. Til sammen har vi invitert ca. 17 000 husholdninger i Nord-Norge til å delta. Nå er lenken åpen og vi inviterer alle andre 18-79 åringer bosatt i Nord-Norge til å delta i undersøkelsen. På lengre sikt er målet å jevnlig gjennomføre en slik kartleggingsundersøkelse for å følge utviklingen over tid.

I vårt tverrfaglige forskningsprosjektet Kystbarometeret (www.kystbarometeret.com) jobber forskere fra UIT-Norges Arktiske Universitet i samarbeid med Norsk Institutt for Naturforskning, Nofima, Salt, Norsk Institutt for vannforskning og Havforskningsinstituttet for å bidra med å tette dette kunnskapshullet. Emma Salminen (doktorgradsstudent ved UIT), Sigrid Engen (postdoktor ved Norsk Institutt ved Naturforskning) og Vera Hausner (Professor i Miljø- og ressursfag ved UIT) har hovedansvaret for gjennomføringen av undersøkelsen.