Informasjon om SFO-tilbud sommeren 2022

Det vil bli gitt et ordinært SFO-tilbud ved Berg skole sommeren 2022. Tilbudet gis ved minimum 5 påmeldte barn.

Påmeldingsskjema

Det blir sommer-SFO i uke 26, 31, 32 og mandag i uke 33. Ifølge vedtektene gis det ikke tilbud på skolens planleggingsdager, det vil si tirsdag, onsdag, torsdag og fredag i uke 33. Åpningstid: 07.15-16.30.

Førsteklassingene som starter opp til høsten gis tilbud om sommer-SFO i uke 31, 32 og mandag i uke 33.

SFO vil ha basen sin på Berg skole. Det vil dessuten bli lagt opp til ulike aktiviteter og turer i nærområdet. De voksne på årets sommer-SFO blir Linda Hestås, Øyvind Solli og Kjell Hjelmseth.

Det er anledning til å melde seg på enkeltdager. Påmeldingen er bindende. Pris pr. uke: 1125,-. Pris pr. dag: 225,-. Måltid er ikke inkludert i prisen. Barna må ha med seg god matpakke og drikke hver dag.

Berg skole 03.06.22

Ann Solli