Viltforvaltning


Viltansvarlig Trond Grønmo Tlf: 75 01 50 70
 
Ettersøkslaget for uttak av truende og skadd vilt.
Kontakt:
Vilttelefonen: 99 44 64 02 (felles med Brønnøy)
eller politiet: 02800

Viltforvaltningen i Sømna kommune administreres av landbrukskontoret.
 
I samarbeid med NINA naturdata as har Sømna kommune utarbeidet brosjyrer som inneholder jaktstatistikk, fallvilt og slaktevekter, info om disse temaene samt noe info om elgforvaltning i Sømna kommune. 
 
 
I 2009/2010 ble det foretatt en revisjon av alle elg/hjort/rådyrvald i kommunen i prosjektet "Driftsplanlegging i storviltvald". Dette ble gjennomført som et samarbeid mellom Sømna kommunes viltforvaltning og grunneierne. Arbeidsgruppa har bestått av kommunens representant og styrelederne i storviltområdene. Prosjektet ble finansiert med midler fra Fylkesmannens miljøvernavdeling og lokale viltfondsmidler.
 
I Sømna er det 2 storviltvald for elg og hjort som inkluderer 12 jaktfelt, 3 enkeltvald elg og  43 rådyrvald. (Oppdatert 2013)
 
Etter at prosjektrapporten har vært på høring ble rapportens tiltak vedtatt i viltnemndmøte 29.04.2010.
 
 
Elgbeitetakster i Sømna
Bestandsplanrådet for Brønnøy og Sømna tok vinteren 2008/09 et initiativ til å få gjort en oppfølgingstakst av elgbeitene i Brønnøy, og samtidig få gjort en førstegangstaksering i hhv Sømna og Vevelstad. Dette fordi fastlandskommunene på Sør-Helgeland har en relativt stor andel av en felles elgbestand . Et slikt fellesprosjekt gjorde det dessuten lettere å oppnå ekstern finansiering av tiltakene. I 2013 ble det tatt en ny taksering
.
Her er rapportene:
 
 
Målsetting for hjorteviltforvaltningen
Nye målsettinger for hjorteviltforvaltningen i Sømna for perioden 2014-2017 ble vedtatt i Sømna viltnemnd 05.06.2014. Målsettingen gjelder i stor grad elg. Dokumentet inneholder også evaluering av tiltak for forrige målsetting, 2010-2013. Målsettingen er fremkommet som et samarbeid mellom storviltområdene i Sømna og Sømna kommune.
 
 
Lever sett elg- og sett hjort på nett!
Sett elg og sett hjort-skjema kan nå leveres elektronisk. Denne løsningen vil gjøre jobben enklere for både jegere og kommuner. Dataene må registreres på døgnnivå, noe som åpner for ny og bedre utnyttelse av dataene. Den digitale rapporteringsmuligheten vil bli tilgjengelig på www.settogskutt.no. Dataene som registreres på settogskutt.no blir gjort tilgjengelig i hjorteviltregisteret www.hjorteviltregisteret.no så snart valdansvarlig og/eller kommunen har godkjent registreringene.

Vi anbefaler at kommunen avtaler elektronisk innlevering med sine respektive vald/jaktfelt. I overgangsperioden oppfordrer vi også jaktfelt og kommuner til å ta vare på en papirversjon av sett elg- og sett hjort-skjema selv om de rapporteres via settogskutt.no. For mer informasjon kontakt oss på telefon 74 33 53 10 eller support[at]naturdata.no
 

Fallvilt år for år

Fra og med: 01.01.2008
Til og med: 31.12.2016
Områder:1812 Sømna
Arter: Elg
Kjønn: Alle kjønn
Aldere: Alle kategorier
Årsaker: Alle årsaker
Utfall: Alle utfall
År 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Påkjørt av bil 1 3 3 7 5 6 2 2 3
Påkjørt av motorsykkel e.l. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Påkjørt av tog 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Felt ulovlig 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Felt som skadedyr 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Felt i nødverge 0 2 3 2 0 1 0 0 0
Sykdom, skade eller andre årsaker 7 3 12 10 8 8 18 5 7
Sum 8 8 18 20 13 15 20 7 10
Elg død etter påkjørsel av bil 1 2 2 3 3 3 1 0 3
 
 
Nyttige linker:    
Hjorteviltregisteret Data fra jakt på hjortevilt og bever, og opplysninger om fallvilt  
Sett og skutt Løsning for registrering av sett elg- og sett hjortskjema                              
Hjorteviltportalen Portalen for alt om elg, hjort, villrein og rådyr  
Miljødirektoratet En rådgivande og utøvande statlig etat, underlagt Miljøverndepartementet  
Skjemaer jakt og fangst Nyttige skjemaer som brukes for jaktadministrasjon (Hjorteviltportalen)  
Skjemaer jakt og fangst Nyttige skjemaer som brukes for jaktadministrasjon (Miljødirektoratet)  
Statens naturoppsyn Miljøforvaltningens operative feltorgan  
 Sist oppdatert den 23.jun.2017


Tips en venn Skriv ut