Vil du bli verge? - noen trenger deg!


Fra 1. juli 2013 trer den nye vergemålsloven i kraft. Samtidig legges de kommunale overformynderiene ned, og Fylkesmannen overtar deres oppgaver og ansvar.


yay-7807134.jpgFylkesmannen i Nordland er fra 1. juli ny vergemålsmyndighet, og kommunens overformynderi er nedlagt.

Kontaktinfo:
Fylkesmannen i Nordland, vergemålsseksjonen
Tlf 75531500 (sentralbord)
e-post: fmnopost@fylkesmannen.no
Postadresse: Moloveien 10, 8002 Bodø

De som i dag er oppnevnt til verger og hjelpeverger etter dagens regelverk, vil i utgangspunktet fortsette etter gjennomføringen av den nye reformen. Det vil alltid være behov for flere verger og Fylkesmannen i Nordland ønsker derfor nå å rekruttere inn nye verger. Både for enkeltstående oppdrag og som faste verger engasjert av Fylkesmannen.

Vi søker personer som liker å jobbe med mennesker, og som har tid og lyst til å gjøre en viktig samfunnsoppgave. Arbeidet vil normalt bli godtgjort, og satsene finner du her.

Mer informasjon om Vergemålsreformen og oppgaven som verge finnes på fylkesmannen.no og vergemål.no
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut