Vil du bli verge


Fylkesmannen i Nordland har behov for verger i Sømna kommune, både for enkeltstående oppdrag og som faste oppdragstakere. Som verge har du mulighet til å hjelpe andre mennesker som på grunn av en medisinsk tilstand ikke klarer å ivareta egne interesser og behov.


Det kan blant annet dreie seg om å forvalte og disponere økonomiske midler for personen under vergemål. Det kan også være snakk om personlige forhold, slik som å bistå vedkommende i kontakten med offentlige instanser.

I brosjyren «Vil du bli verge? kan du lese mer om hva en verge gjør og hva som kreves for å bli verge.

Du finner informasjon om godtgjøring og skjema for å søke om å bli verge m.m. på www.vergemal.no

Om du synes dette høres interessant ut, kontakt oss gjerne på telefon 755 31500 eller mail fmnopost@fylkesmannen.no

  

Fylkesmannen i Nordland

Sosial- og vergemålsavdelinga»
Sist oppdatert den 05.jan.2017


Tips en venn Skriv ut