Vi minner om søknadsfristen 23. februar


Ferievikariater i Pleie- og Omsorg og Sommerjobber for ungdom er lyst ut og søknadsfristen er 23. februar


Ferievikariater

 

Pleie- og Omsorg:

Vi søker etter ferievikarer i perioden fra 20.06.2016 t.o.m. 12.08.2016 ved omsorgssenteret, kjøkken, hjemmesykepleien, hjemmehjelpstjenesten. Miljøterapitjenesten og renhold/vaskeri.

Vi søker etter sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere/omsorgsarbeidere/helsefagarbeidere, sykepleierstudenter, vernepleierstudenter og assistenter. Søkere til pleieavdelingen bør ære fylt 18 år. Søkere til hjemmetjenesten må ha sertifikat klasse B.

I tillegg søker vi etter støttekontakter og ungdom som kan drive aktivitetstilbud for brukere på sykehjemmet. Søkere må være mellom 15 og 18 år.

Det må fremgå av søknaden hvilke stillinger og avdelinger det søkes på og hvilket tidsrom som kan være aktuelt å arbeide i.

For nærmere informasjon, kontakt leder i Pleie- og omsorg Guro Knygh, tlf. 75 01 51 22.

Søknad vedlagt CV samt kopi av attester og vitnemål sendes Sømna kommune, lønns- og personalkontoret, Kystveien 84A, 8920 Sømna.

Søknadsfrist: 23.02.16

 

Sommerjobb for ungdom – Grønn sektor:

Skoleungdom søkes til forefallende hagearbeid, grøntanlegg, turistinformasjon, maling, renhold, enklere vedlikehold og lignende i perioden 20.06.2016 t.o.m. 12.08.2016. Du må være fylt 15 år når arbeidet påbegynnes. Arbeidsperiode pr. person er 14 dager. Skoleungdom trenger ikke levere CV.

For nærmere informasjon kontakt nærings- og kultursjef Tor-Arne Bakke tlf. 75 01 50 13 eller mobil 975 08 599.

Søknad sendes Sømna kommune, lønns- og personalkontoret, Kystveien 84A, 8920 Sømna.

Søknadsfrist: 23.02.16.
Sist oppdatert den 19.feb.2016


Tips en venn Skriv ut