Vellykket idedugnad om landbruk


Det var stort engasjement blant gårdbrukere, politikere og kommunalt ansatte i Sømna da Fylkesmannen i samarbeid med kommunen gjennomførte idedugnad


Metodeverktøyet som ble brukt heter «Ringvirkning» og er utarbeidet av KS på oppdrag fra Landbruk- og matdepartementet. Til å hjelpe med selve prosessen stilte KS med Øystein Ramseng.

Det var vel 20 deltakere med på idedugnaden.

Målsettingen med dugnaden var å komme fram til de mest aktuelle tiltakene prosjektet »Liv i bygda» skal arbeide med i 2016 og 2017.

Det kom fram mange gode ideer som vil bidra til å styrke landbrukets rolle, både som næring og som samfunnsutvikler i kommunen.
Sist oppdatert den 30.nov.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner