Vefsn kommune søker besøkshjem i Sømna og Brønnøy kommune


Barneverntjenesten i Vefsn kommune søker besøkshjem for Lise 10 år.


Lise har behov for et besøkshjem ca en helg pr mnd. Lise er glad i dyr, være ute, gå på turer, danse, synge, være i basseng og ellers være med på aktiviteter som jevnaldrene er opptatte av.

Lise har behov for et besøkshjem som ivaretar hennes behov for struktur, rammer og forutsigbarhet. Lise er en glad og fornøyd jente, som har et særskilt behov for voksne som følger henne opp og veileder henne.


Som besøkshjem er det viktig at du er en trygg og stabil voksen med husrom og hjerterom. Målgruppen er enslige, par eller familier med voksne barn. Det stilles ingen krav om at du har formell utdanning for å være besøkshjem. Det legges størst vekt på at du er personlig egnet.

For å bli godkjent, må du legge fram tilfredsstillende politiattest. Det kan kreves politiattest også fra andre som bor eller oppholder seg i hjemmet.

Oppdraget lønnes etter gjeldene KS- satser.

Dersom du er interessert tar du kontakt med Hege Bjørhusdal eller Vibeke Stamnes på tlf 75101410/ 75101415

 
Sist oppdatert den 19.aug.2016


Tips en venn Skriv ut