Vedtatte planer og lokale forskrifter


Her finner du de vedtatte planer og forskrifter kommunen har som er digitale.


Sømna kommune har mange planverk som er styrende for kommunen. Dette gjelder alt fra overordnede planer, som for eksempel strategiplan og Trafikksikkerhetsplan, til vanlige reguleringsplaner.
 
I tillegg til dette hender det at det blir vedtatt lokale forskrifter innenfor enkelte områder.
 
Vi vil forsøke å legge ut de planene som finnes i digitalt format på denne siden.

Les offentlige høringer - planer som til enhver tid er utlagt til offentlig ettersyn, og planer som er under arbeid

 


 

Vedtatte planer                                       Vedtatte Lokale Forskrifter
Strategiplan Forskrift om åpen brenning og brenning i småovner
Kommuneplanens Arealdel Planstrategi 2012-2015
Klima og Energiplan for Sømna kommune  
Boligpolitisk Handlingsplan 2011-2017  
Trafikksikkerhetsplan 2016-2019  

 
Sist oppdatert den 27.feb.2017


Tips en venn Skriv ut