Vedrørende prosjektet «Liv i Bygda»


Sømna kommune har valgt å stanse prosjektet «Liv i Bygda». Med vår organisering av prosjektet har vi ikke fått den framdriften vi ønsket og har derfor valgt å avslutte prosjektet i sin nåværende form.


Prosjektet har vært et samarbeid med Brønnøy kommune. Fylkesmannen og Fylkeskommunen har også vært med i finansieringen.  Vi takker de som har vært med å bidra og gitt innspill i prosjektet.

Vi vil på et senere tidspunkt se om det kan la seg gjøre å følge opp noen av de gode ideene og innspillene vi har fått.
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut