Varsel om oppstart av arbeid med Kommuneplan for Sømna 2018-2028


Kommuneplanen består av to deler; samfunnsdel med tilhørende handlingsdel og arealdel.


Varsel om oppstart av arbeid med Kommuneplan for Sømna 2018-2028

 

I henhold til plan- og bygningsloven § 11-12, varsles med dette at Sømna kommune har igangsatt arbeidet med å revidere kommuneplanen for 2018-2028.

Kommuneplanen består av to deler; samfunnsdel med tilhørende handlingsdel og arealdel.

Ved revisjon av kommuneplanen skal det utarbeides et planprogram for kommuneplanen, jmf. kommunestyrets vedtak 23.01.17. Planprogrammet er en beskrivelse av hvilke prosesser kommunen legger opp til og et sammendrag av de viktigste samfunnsutfordringer kommunen står overfor. Det gjøres også rede for formålet med planarbeidet, hvordan kommunen vil organisere arbeidet, frister og hvordan vi skal sikre at innbyggerne blir involvert i arbeidet.

Det ønskes tilbakemelding på planprogrammet, spesielt i forhold til disse punktene:

  • Hvordan kan vi involvere alle innbyggerne – hvilke medvirkningsprosesser bør vi ha?
  • Er det viktige utfordringer kommunen bør ta hensyn til i det videre arbeidet?
  • Hvilken visjon og overordnede mål bør kommunen ha?

Frist for innspill er 12.april 2017

Les mer om arbeidet med Kommuneplanen og tilhørende dokumenter
Sist oppdatert den 27.feb.2017


Tips en venn Skriv ut