Vannverkene


Sømna kommune har de siste 15 årene overtatt de private anleggene som forsynte "Sørbygda" og "Nordbygda". Det var først Vassbotn Vassverk i 1991 før Vik Vassverk ble overtatt 1998.

I 1996 ble Vassbotn Vannbehandlingsanlegg åpnet. Dette er et såkalt fellingsannlegg med UV - bestråling som desinfisering. Kapasiteten på anlegget er oppgitt til 150 m3 i timen.

I 2002 ble så Våg Vannbehandlingsanlegg tatt i bruk. Dette hadde da vært en lang prosess med planlegging og bygging av ny infrastruktur. Anlegget er et Membrananlegg med en kapasitet på ca 70 m3 i timen.

Prosjektene ble avsluttet med at de to vannbehandlingsanleggene ble knyttet sammen med et felles høydebasseng på Slyngjemyren. Dette er et knutepunkt hvor vannet kan styres begge veier. Tankene har en kapasitet på 3000 m3.
Sist oppdatert den 29.jan.2016


Tips en venn Skriv ut