Valgnemnda i Sømna har laget innstilling til oppnevning av meddommere til tingretten, lagmannsretten, jordskifteretten, skjønnsmenn og til forliksrådet.


Innstillingen skal ligge ute til offentlig ettersyn i 14 dager. Kommunestyret behandler sakene i sitt møte 16.juni.


Valgnemnda i Sømna har laget innstilling til oppnevning av meddommere til tingretten, lagmannsretten, jordskifteretten, skjønnsmenn og til forliksrådet.

Innstillingen skal ligge ute til offentlig ettersyn i 14 dager.  Kommunestyret behandler sakene i sitt møte 16.juni.

Les innstillingen fra valgnemnda
Sist oppdatert den 27.mai.2016


Tips en venn Skriv ut