Være med å starte opp Barnas Turlag i Sømna?


Brønnøysund Turlag har friluftsliv på Sør - Helgeland som sitt arbeidsområde og har blant annet etablert Barnas Turlag i Brønnøysund og på Vega. Nå jobber de også med å opprette ei gruppe på Sømna, i samarbeid med frivilligsentralen og folkehelsekoordinator.


Er du engasjert i friluftsliv og har lyst til å være med å starte opp Barnas Turlag i Sømna?

Brønnøysund Turlag har friluftsliv på Sør - Helgeland som sitt arbeidsområde og har blant annet etablert Barnas Turlag i Brønnøysund og på Vega.

Nå jobber de også med å opprette ei gruppe på Sømna, i samarbeid med frivilligsentralen og folkehelsekoordinator.

Barnas Turlag har til hensikt å stimulere til at barn mellom 0-12 år og voksne sammen kan oppleve det enkle friluftslivet. Ønsket er å få flere barn og barnefamilier til å ferdes i naturen og delta på forskjellige arrangement og aktiviteter. Det arrangeres derfor turer som er spesielt planlagt og tilrettelagt for barnefamilier.

Turene er lagt opp som fellesturer med turledere. Foresatte har ansvar for egne barn under hele turen. Det forventes at alle voksne hjelper til med praktiske gjøremål.

Ved oppstart av Barnas Turlag etableres en gruppe av engasjerte og motiverte mennesker. Av disse kan 1 person utnevnes som leder. Lederens rolle er å være bindeleddet mellom administrasjonen og turlaget. Lederen samordner turene, gjerne via felles møter med turlederne. Strukturen på dette blir opp til turlaget å bestemme. Turlaget bestemmer også hvor mange turer de ønsker å arrangere.

Onsdag 20. april kl. 20 holdes det et informasjonsmøte på Vik skole (auditoriet) i regi av Brønnøy turlag. 

For mer informasjon, ta kontakt med Frivilligsentralen på tlf: 90 55 34 02
Sist oppdatert den 12.apr.2016


Tips en venn Skriv ut