Vårrydding i Sømna


Sømna kommune bidrar med å betale avfallsgebyret til SHMIL.


Sømna kommune, informerer

Vårrydding i Sømna

Våren kommer nå for fullt, og det er på tide å ta et tak for å rydde vekk rusk og rask som har samlet seg langs strandlinjer, veier og turområder.

Sømna kommune inviterer aktuelle lag, foreninger, skoler, barnehager eller andre til å ta et tak for et renere nærmiljø.

Sømna kommune bidrar med å betale avfallsgebyret til SHMIL. Ta kontakt med teknisk avdeling tlf. 750 15030, for å få en rekvisisjon som gir lov til å levere avfallet til SHMIL på kommunens regning.

Tilbudet gjelder til og med onsdag 31. mai 2017.

Det presiseres at ryddingen gjelder søppel og avfall i naturen. Avfall fra kjeller og loft kan ikke leveres på rekvisisjon fra kommunen.

Kommunen vil oppfordre alle som har gamle bilvrak, utrangert landbruksutstyr og lignende til å levere dette på godkjente mottak.

Kommunalsjef teknisk
Sist oppdatert den 19.apr.2017


Tips en venn Skriv ut