Vårrydding i Sømna


Våren kommer nå for fullt, og det er på tide å ta et tak for å rydde vekk rusk og rask som har samlet seg langs strandlinjer, veier og turområder. Sømna kommune inviterer derfor aktuelle lag, foreninger, skoler, barnehager eller andre til å ta et tak for et renere nærmiljø.


Sømna kommune vil bidra med å betale avfallsgebyret til SHMIL. De som ønsker å delta kan ta kontakt med teknisk avdeling, for å få en rekvisisjon som gir lov til å levere avfallet til SHMIL på kommunens regning.

Tilbudet gjelder til og med onsdag 25. mai 2016.

Det presiseres at ryddingen gjelder søppel og avfall i naturen. Avfall fra kjeller og loft kan ikke leveres på rekvisisjon fra kommunen.

Kontakt teknisk avdeling på tlf. 750 15030 for ytterligere informasjon.

Kommunen vil oppfordre alle som har gamle bilvrak, utrangert landbruksutstyr og lignende til å levere dette på godkjente mottak.
Sist oppdatert den 13.apr.2016


Tips en venn Skriv ut