Utleieboliger


Kommunen administrerer diverse boliger for utleie.


Kommunen eier 4 hus med tilsammen 5 boenheter for utleie.
Samt en leilighet i Buskhammeren

Husene kommunen har er:

  • Utsikten. Leiligheten benyttes som bolig for turnusleger.
  • Flykningebolig  3. Boligen ligger i Halvvegan boligfelt og har sokkelleilighet
  • Kleivhaugen: To identiske eneboliger i Kleivhaugen boligfelt

Husleie for utleieboliger – 2013 - vedtatt i Sømna kommunestyre 13.12.2012

Ved spørsmål om boligene kontakt:
Alf Kyrre Holmstrand
tlf: 75015033 / mob: 41508322Sist oppdatert den 29.jan.2016


Tips en venn Skriv ut