Ungdataundersøkelsen 2012


Ungdataundersøkelsen i Sømna ble gjennomført desember 2012.


Formålet med kartleggingen var å få et kunnskapsgrunnlag i forhold til hvordan ungdommen i Sømna har det. Vi er en folkehelsekommune som satser mer og mer på forebygging og ønsker at alle barn og unge i kommunen skal ha en god fysisk og psykisk helse. Denne undersøkelsen er viktig i det arbeidet – her får vi et godt bilde på hvordan ungdommen selv opplever livet og hvilke trender som gjelder ungdommens livsstil, levekår og helse. På bakgrunn av det kan vi sette i gang med tiltak der det er nødvendig.

 

Undersøkelsen retter seg mot elevene i ungdomsskolen og den videregående skolen. Den tar for seg seks temaer: Foreldre og venner, skole og framtid, fritid, helse og trivsel, tobakk og rus, risikoatferd og vold.

 

Det er Nova (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring), kompetansesentrene innen rusfeltet og KS som står bak undersøkelsen. Den ble gjennomført elektronisk.

 

Les mer om temaet
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut