Trygde- og Omsorgsboliger


Kommunen disponerer boliger til utleie til prioriterte leietagere


Kommunen har 36 boenheter av forskjellig karakter.
 
Kommunen forvalter det vi kaller trygdeboliger og omsorgsboliger. Dette er leiligheter av forskjellig standard og størrelser.
 
Alle disse boligene er plassert i nærområdet rundt Sømna Omsorgssenter. Det betyr at det er korte avstander til de tilbudene som finnes i Vik.
Ved spørsmål om boligene kontakt:
Leder pleie- og omsorg Guro J. Knygh
tlf: 75015122

 
Sist oppdatert den 29.jan.2016


Tips en venn Skriv ut