Korona-virus

Sømna kommune ønsker å være føre var, her finner du oppdatert informasjon om korona-viruset.

Planer under arbeid/høring - si din mening