Økonomiplan

Budsjett og Økonomiplanen omfatter hele kommunens virksomhet, og gir en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden.

Det første året i Budsjett og Økonomiplanen legger rammene for årsbudsjett, mens de resterende årene gir planleggingsrammer for senere budsjettår.

Budsjett og Økonomiplan 2017-2020

Kontaktinfo

Sonja Johansen
Økonomisjef
E-post
Telefon 75 01 50 23

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

Man-fre kl. 08.00-15.45