Medvirkning

Et helt sentralt element i all offentlig planlegging er at det er gode informasjons- og medvirkningsarenaer og prosesser. Med medvirkning menes i denne sammenheng enkeltpersoners og gruppers rett til å kunne delta i og påvirke beslutningsprosesser, slik at de selv kan være med på å planlegge sin framtid.

Krav om å legge til rette for medvirkning

Plan- og bygningsloven og Folkehelseloven setter krav om å legge til rette for medvirkning. Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge. Grupper og interesser som ikke er i stand til å delta direkte, skal sikres gode muligheter for medvirkning på annen måte.

Viktig for å få økt måloppnåelse

God medvirkning er viktig for å få økt måloppnåelse, bedre plangrunnlag og en mer demokratisk planlegging. Sømna kommune ønsker å legge til rette for gode medvirkningsprosesser i utarbeidelse av kommunale planer. Opplegg for medvirkning vil variere og tilpasses ulike planer og prosesser i plan- og styringssystemet. Alle kommunale planer er som kapitler i èn stor plan – kommuneplanen. Det betyr at medvirkning i én plan medfører - direkte eller indirekte - medvirkning i andre planer.

Har du innspill til planer?

For innspill til planer, send epost til post@somna.kommune.no.

Kontaktinfo

Marianne V. Grøttheim
Fagleder plan og utvikling
E-post
Telefon 75 01 50 16
Mobil 402 34 875
Nils-Ivar Sund
Enhetsleder teknisk og eiendom
E-post
Telefon 75 01 50 31
Mobil 958 36 562

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

Man-fre kl. 08.00-15.45