Delplaner/temaplaner/handlingsplaner

Det utarbeides og revideres en rekke temaplaner og handlingsplaner innenfor de forskjellige fag- og tjenesteområdene kommunen forvalter.

Kontaktinfo

Marianne Vedal Grøttheim
Leder plan, miljø og utvikling
E-post
Telefon 75 01 50 16
Mobil 402 34 875

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

Man-fre 10-14 etter avtale