Skatteinformasjon

Penger tilgode ved skatteoppgjør

Har du penger til gode ved skatteoppgjøret, vil du normalt få disse tilsendt i løpet av 1-2 uker etter at skatteoppgjøret er klart. De fleste vil få beløpet direkte inn på bankkonto, men de som har reservert seg eller ikke har egnet konto får tilsendt utbetalingskort. Skatteoppkreveren i Sømna kan ikke sette beløpet inn på annen bankkonto enn den som Skattedirektoratet på forhånd har funnet fram til. Dersom du oppdager at det er feil bankkonto, vennligst kontakt oss på telefon 75 01 50 21 så fort som mulig.

Dersom det tar lang tid uten at tilgodebeløpet kommer

Har du husket å sjekke om beløpet har kommet inn på bankkontoen din? Det er svært mye som skal sendes ut. Det er derfor unødvendig å etterlyse beløpet før det er gått minst en uke.

Skylder du skatt eller forsinkelsesrenter for andre år, skatt til andre kommuner, har ubetalt bidragsgjeld, merverdiavgift, arveavgift, kommunale eiendomsavgifter, eiendomsskatt eller har andre restanser til stat eller kommune, blir pengene dine holdt igjen til dette er undersøkt og dekket opp. Har vi brukt pengene til oppdekking vil skattyter få et brev som opplyser om hva pengene har gått til.

Tar det enda lenger tid?

Er du sikker på at du har meldt riktig adresse til Folkeregisteret? Når du flytter plikter du å fylle ut en flyttemelding og sende denne til Folkeregisteret. Dette kan du gjøre elektronisk på Skatteetatens hjemmeside eller pr. post.

Har du ikke fått skatteoppgjøret eller utbetalingskortet, kan det ha kommet i retur på grunn av feil adresse. Har du mistanke om dette ring 75 01 50 21, eller kontakt oss på mail: kemner@somna.kommune.no.

Restskatt ved skatteoppgjør

Blir du skyldig restskatt? Husk å betale innen fristen. Informasjon om fristen for å betale finner du her.

Elektroniske brukere vil finne betalingskortet i Altinn.

  • Restskatt under kr 1000 forfaller i en termin
  • Restskatt på kr 1000 eller mer forfaller i to like store terminer

OBS! Minstegrensen for å kreve inn restskatt er kr 100.

Ønsker du å klage på likningen?

Det er datoen for når skatteoppgjøret er sendt skattyter som er utgangspunktet for beregningen av klage- og søksmålsfrister. Fristen for å klage på ligningen er nå utvidet fra tre til seks uker. Klagefristen utløper tidligst 10. august for de som får skatteoppgjøret i juni.

Mer informasjon om fristen for å klage på likningen finner du her.

Betaling

Elektroniske brukere får tilsendt faktura for restskatt og annen betalingsinformasjon i Altinn. Dersom du ikke er elektronisk bruker, får du tilsendt faktura med betalingsinformasjon i posten.

Husk at det alltid må benyttes KID ved elektronisk betaling. KID -nummeret som er påført betalingskortet er blant annet generert ut fra hvilken skatte art (tilleggsforskudd, restskatt mv.) betalingen gjelder. 

Betales ikke restskatten ved forfall påløper forsinkelsesrenter.

OBS!  Selv om du har sendt klage til skattekontoret skal restskatten betales til fastsatt tid med fastsatt beløp jf. skattebetalingsloven §10-1 første ledd.

Har du spørsmål om betaling?

Se kontaktinformasjon på høyre side.

Har du fått utskrevet forskuddsskatt ?

Alle selvstendige næringsdrivende plikter å be om forskuddsskattekort. Forskuddsskatt kan også skrives ut i andre tilfeller der det antas at forskuddstrekket ikke vil være tilstrekkelig, f.eks. ved formuesskatt.

Det er Skatt Nord som fastsetter og utskriver forskuddsskatt, og det er kun de som kan endre en utskrevet forskuddsskatt. Du kan kontakte Skatt nord, tlf. 800 80000, eller du kan søke elektronisk her.

Skatteoppkreveren innkrever skatten, og sender deg betalingsblanketter ca. 2 uker før forfall.

Terminer for forskuddsskatt

Forskuddsskatten forfaller til betaling i 4 like store terminer 15. mars, 15. mai, 15. september og 15. november.

Dersom forskuddsskatten ikke blir betalt ved forfall

Dersom en termin av forskuddsskatten ikke blir betalt ved forfall, vil hele skatten forfalle til betaling, jf. skattebetalingsloven §10-20 fjerde ledd.

Betaler du ikke skatten ved forfall påløper forsinkelsesrenter etter gjeldende satser.

Kontaktinfo

Seksjon for økonomi
Skatteoppkreveren i Sømna
E-post

 

Kontonummer

6345.07.18124

Berit Busch
Konsulent
E-post
Telefon 75 01 50 21

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

Rådhuset er stengt for besøkende inntil videre. Ta kontakt på mail eller tlf. (sentralbord 75015000)