Økonomiplan med handlingsdel (2019-2022)

Fra 2019 har kommunen valgt å slå sammen handlingsdelen til kommuneplanens samfunnsdel med økonomiplan og budsjett.
 

Planen omfatter hele kommunens virksomhet og gir en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden.

Her kan du lese vedtatt plan for 2019-2022 (PDF, 5 MB)

 

Eldre økonomiplaner

Økonomiplan for 2018-2021 (PDF, 37 MB)

Økonomiplan for 2017-2020 (PDF, 8 MB)

Forslag til kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan for perioden 2021-2024 og årsbudsjett 2021 ligger nå til alminnelig ettersyn før endelig behandling i Sømna kommunestyre 17. desember 2020. Les mer her.