Formuesgrunnlag på boliger

Eiendomsskatt på boliger i Sømna kommune basert på Skatteetatens boligverdi

Sømna kommune innførte fra og med 2014 eiendomsskatt blant annet på boligeiendommer. For disse har Sømna kommunestyre vedtatt å bruke Skatteetatens formuesgrunnlag (boligverdi) som grunnlag for utregning av eiendomsskatten.

Pr. 01.01.2018 har 636 boligeiendommer i Sømna kommune takst basert på Skatteetatens formuesgrunnlag.

Utregning av eiendomsskatt

For å regne ut eiendomsskattebeløpet har kommunen tatt utgangspunkt i Skatteetatens boligverdi. Verdien er et anslag på boligens markedsverdi,beregnet ut fra boligens areal, byggeår, boligtype, beliggenhet og opplysninger om omsatte boliger i kommunen. Kommunen skal ved eiendomsskatteutskriving redusere boligverdien ved å multiplisere den med 0,8. Skattesatsen er på 5,3 promille og bunnfradraget er på kr. 100.000,-pr. boenhet.

Dette er et eksempel på utregning:

Skatteetatens boligverdi er 2 millioner kroner.

Klage

Ved spørsmål om eiendomsskatt kan du henvende deg til kommunen. Dersom du mener Skatteetatens boligverdi er feil, må du kontrollere de opplysningene Skatteetaten har om din bolig: Primærareal (p-areal), byggeår samt boligtype.

Disse faktaopplysningene om boligen finner du under ”Grunnlag for ligningsverdi” på side 2 i skattemeldingen. Hvis opplysningene om din bolig er feil, må du sende klage til Skatteetaten. Det gjelder også dersom du mener at boligverdien er for høy i forhold til antatt markedsverdi. Klagefrist er 6 uker.

Ønsker du mer informasjon?

Mer informasjon om dokumentasjon av markedsverdi og klagemuligheter vedrørende Skatteetatens boligverdi finner du her.

Skatteetaten har telefon 800 80 000 og adressen er: Skatt Nord, Postboks 6310, 9293 Tromsø.

Kontaktinfo

Seksjon for økonomi
Eiendomsskatt
E-post
Berit Busch
Konsulent
E-post
Telefon 75 01 50 21

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

Man-fre kl. 08.00-15.45