Vil du starte egen bedrift?

Går du med planer om å etablere egen bedrift, kan du få råd og veiledning fra flere hold. Nettstedet altinn gir svar på det meste innen etablering. Innovasjon Norge har kontorer i alle fylker og gir bl.a. informasjon om støtteordninger. I tillegg kan du ta kontakt med Sømna kommunes fagleder for næring for ytterligere informasjon vedrørende etablering i vår kommune.

Hva kan kommunen hjelpe en etablerer med?

Sømna kommune kan gi nyetablerere veiledning om hvordan man går fram for å etablere sin egen bedrift.

Dette gjelder områder som:

  • Valg av organisasjonsform
  • Hvor og når må foretaket registreres
  • Kritisk gjennomgang av forretningsplanen
  • Oversikt over støtteordninger og finansieringskilder

Kontaktinfo

Ben Andre Graven
Økonomisjef
E-post
Telefon 75 01 50 23
Mobil 907 47 085

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

Man-fre kl. 08.00-15.00