Veterinærvakt Sømna og Bindal

Vakttelefon:           913 94 381

Følgende veterinærer deltar i vaktordningen:

Odd Joar Oppegård           

Arild Magnus Jøssund