Erstatningsordninger

Det finnes ulike statlige erstatningsordninger i landbruket.

Klimabetingede skader

Ved klimabetingede skader er det kommunen som er førstelinjeinstans. Kommunen er den som mottar og behandler søknadene og skal gi veiledning til søkere.

Hvordan søke?

Mer informasjon om hvem som kan søke, søknadsfrist, veiledningsmateriell og søknadsmateriell finnes på landbruksdirektoratet.no

I Altinn finnes en felles søknadsportal for erstatningsordninger i landbruk.

Kontaktinfo

Trond Grønmo
Fagleder landbruk og vilt
E-post
Telefon 75 01 50 70

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

Man-fre kl. 08.00-15.45