Tilskudd til spesielle miljøtiltak (SMIL)

Dette er spesielle midler du kan søke på som er forskjellig fra kommune til kommune og tiltakene kan bl.a. være beiterydding, stier/veier, restaurere kulturminner og bygninger, leplanting og erosjonsforebygging, friluftsområder.

Tiltak som støttes

  • Alle tiltak som fremmer miljøverdier eller reduserer faren for forurensning i landbrukets kulturlandskap utover det som kan forventes gjennom vanlig landbruksdrift kan få støtte.
  • I Tiltaksstrategien finner du de tiltakene politikerne i Sømna har prioritert høyest, men alle gode tiltak kan støttes

Det kan gis støtte til å rydde og gjerde inn beite, stelle bygninger og kulturminner, forebygge erosjon, opparbeide rundballelager, ordne stier/ferdselsårer, fjerne søppelplasser, leplanting, biologisk mangfold med mer. I tiltaksstrategien for Sømna finner du en oversikt over hvordan vi prioriterer tiltakene. Ta kontakt med landbrukskontoret.

Søk SMIL elektronisk via Altinn

For mer informasjon ta kontakt med landbrukskontoret.

Søknadsfristen er 15. mai.

 

Søknader 2018 - 1 (PDF, 12 MB)
Søknader 2018 - 2 (PDF, 12 MB)
Søknader 2018 - 3 (PDF, 3 MB)

Kontaktinfo

Nils Anton Nyborg
Enhetsleder landbruk og næring
E-post
Telefon 75 01 50 71

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

Stengt inntil videre