Tilskudd til etablering i egen bolig

Tilskuddet skal bidra til å skaffe egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Tilskuddet skal også sikre at vanskeligstilte kan bli boende i en egnet bolig.

Les mer på Husbanken sin hjemmeside

Slik søker du

Søk her 

Du kan henvende deg til NAV Sømna for å få hjelp og veiledning.

Kontaktinfo

NAV Sømna
Telefon 55 55 33 33

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

Åpent for drop-in (mandag og fredag 1000–1400).

Åpent for timeavtaler (tirsdag, onsdag, torsdag 1000-1400).