Startlån

Hvem kan få startlån?

Startlån kan være en inngangsmulighet til boligmarkedet for husstander som ikke får vanlig boliglån eller som har vanskeligheter med å bli boende i boligen sin. Har du lav inntekt kan startlånet kombineres med tilskudd eller bostøtte.

Startlån kan gi deg mulighet til få en nøktern og rimelig bolig.

Vi legger vekt på at:

  • du har langvarige problemer med å finansiere egen bolig
  • du har benyttet muligheten til sparing ut ifra din økonomiske situasjon

Startlånet er behovsprøvd.
 

Hva kan du få startlån til?

Les mer på Husbanken sin hjemmeside                                         

Hvor mye kan jeg låne?

Les mer på Husbanken sin hjemmeside

Slik søker du

Søk startlån gjennom Husbanken her.

Du kan henvende deg til NAV Sømna for å få hjelp og veiledning.
Søknader behandles fortløpende. Du vil få skriftlig svar innen 4 uker.

Kontaktinfo

NAV Sømna
Telefon 55 55 33 33

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

Åpent for drop-in (mandag og fredag 1000–1400).

Åpent for timeavtaler (tirsdag, onsdag, torsdag 1000-1400).