Oppfølging voksne - Psykisk helse og rus

Psykisk helsetjeneste for voksne gir hjelp og støtte til personer som har en psykisk lidelse. Tilbudet du får avhenger av hvor alvorlig din situasjon er, og hva som skal til for at du kan få det bedre. Det kan for eksempel være:

  • Personlig oppfølging og samtaler
  • Hjelp til å lage struktur i hverdagen og finne meningsfulle aktiviteter
  • Individuell plan og hjelp til å finne riktige tjenester
  • Støtte til bedring og mestring
  • Samarbeid med fastlege og andre hjelpeinstanser

Praktisk oppfølging

Personer med psykiske lidelser som bor hjemme kan få veiledning, opplæring og hjelp til å mestre dagliglivets gjøremål som for eksempel:

  • Planlegge/utføre matinnkjøp
  • Veiledning om kosthold og personlig hygiene
  • Samarbeid og kontakt med andre hjelpeinstanser
  • Råd og veiledning om enkel hverdagsøkonomi

Omfanget er avhengig av ditt behov.

Trenger du akutt hjelp?

Hvis du trenger akutt psykisk helsehjelp, ta kontakt med din fastlege eller ved livstruende tilstander, ring 113.

Kontaktinfo

Maivi Olsen
Avdelingsleder Enhet Miljø og psykiatri
E-post
Telefon 75 01 51 45
Mobil 75 01 51 47
Jarle Olaussen
psykiatrisk medarbeider
E-post
Telefon 75 01 51 46
Mobil 917 57 321

Adresse

Omsorgsveien 4

8920 Sømna