Koronavaksineringen er i gang

I starten vil vi ha få doser med vaksine tilgjengelig. Vi følger prioritert rekkefølge, og har startet med de som bor på sykehjem. Vaksineringen består av to vaksinedoser. Med denne type vaksiner vi har nå, skal det gå minimum 21 dager mellom dose en og dose to. Full effekt av vaksinen inntrer 1 til 2 uker etter siste dose. Vi har anledning til å bruke inntil 20 % av de dosene vi får til helsepersonell (fra uke 2).

Dette er prioriteringsrekkefølgen: 

1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper

2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper

3. Alder 75-84 år 

4. Alder 65-74 år 
og personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene:  

 • organtransplantasjon
 • immunsvikt
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år 
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift) 
 • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon 
 • kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

5. Alder 55-64 år med disse sykdommene/tilstandene:  

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon 
 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer  
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesykdom
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høyere)
 • Demens  
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • Hjerneslag  
 • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.

6. Alder 45-54 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5 

7. Alder 18-44 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5 

8. Alder 55-64 år 

9. Alder 45-54 år 

*Astma regnes som en kronisk lungesykdom blant personer som regelmessig bruker inhalasjonssteroider eller kortisontabletter. Personer som bruker hurtigvirkende anfallsmedisin av og til regnes ikke å ha en kronisk lungesykdom

 Vaksinen er gratis, og det er ikke mulig å betale for å få vaksinen tidligere. 

Koronavaksiner sendes ut hver uke. Vi får beskjed om antall doser 1 uke før de kommer til kommunen.

Sømna kommune vil sende ut innkalling til alle som skal ha vaksine. Dette betyr at du blir kontaktet av oss når det er din tur til å vaksineres. Unntaket er personer med folkeregistrert adresse utenfor Sømna, men som midlertidig oppholder seg her. Disse personene må kontakte Sømna legekontor. Det samme gjelder for personer under 65 år i risikogruppe, som har fastlege i en av våre nabokommuner. Sømna legekontor har ikke oversikt over personer med fastlege utenfor kommunegrensa.

Vi vil vaksinere alle som bor fast eller midlertidig i vår kommune. Dersom du har bosted i Brønnøy eller andre av våre nabokommuner, så må du få vaksine der. Mange pasienter i Brønnøy har fastlege i Sømna. Disse må forholde seg til sin bostedskommune.

Personer som bor eller midlertidig oppholder seg i Norge og tilhører disse gruppene omfattes av vaksinetilbudet. 

Koronavaksiner sendes ut i flere omganger og Sømna har ennå ikke oversikt over det nøyaktige antallet.

Sømna kommune vil ta kontakt alle som skal ha vaksine. Dette betyr at du blir kontaktet av oss når det er din tur til å vaksineres. Unntaket er personer med folkeregistrert adresse utenfor Sømna, men som midlertidig oppholder seg her. Disse personene må selv kontakte Sømna legekontor. Det samme gjelder for personer under 65 år i risikogruppe, som har fastlege i en av våre nabokommuner. Sømna legekontor har ikke oversikt over personer med fastlege utenfor kommunegrensa.

Vi vil vaksinere alle som bor fast eller midlertidig i vår kommune. Dersom du har bosted i Brønnøy eller andre av våre nabokommuner, så må du få vaksine der. Mange pasienter i Brønnøy har fastlege i Sømna. Disse må forholde seg til sin bostedskommune.

Sømna kommune vil fortløpende informere om gjennomføring av vaksinasjon på kommunens hjemmeside og facebookside.

 

Les mer om koronavaksinasjonsprogrammet her:

Folkehelseinstituttet: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/

Helse-Norge: https://www.helsenorge.no/koronavirus/koronavaksine/