Koronavaksineringen er i gang

Løpende informasjon om vaksinering i Sømna finner du som nyheter under Aktuelt på framsiden.

Vaksineringen består av to vaksinedoser. Full effekt av vaksinen inntrer 1 til 2 uker etter siste dose. 

Vaksinen er gratis, og det er ikke mulig å betale for å få vaksinen tidligere. 

Koronavaksiner sendes ut hver uke. Vi får beskjed om antall doser 1 uke før de kommer til kommunen.

Sømna kommune vil ringe deg med tilbud om vaksine. Unntaket er personer med folkeregistrert adresse utenfor Sømna, men som midlertidig oppholder seg her. Disse personene må kontakte Sømna legekontor. Det samme gjelder for personer under 65 år i risikogruppe, som har fastlege i en av våre nabokommuner. Sømna legekontor har ikke oversikt over personer med fastlege utenfor kommunegrensa.

Vi vil vaksinere alle som bor fast eller midlertidig i vår kommune. Dersom du har bosted i Brønnøy eller andre av våre nabokommuner, så må du få vaksine der. Mange pasienter i Brønnøy har fastlege i Sømna. Disse må forholde seg til sin bostedskommune.

Personer som bor eller midlertidig oppholder seg i Norge omfattes av vaksinetilbudet. 

Koronavaksiner sendes ut i flere omganger og Sømna har ennå ikke oversikt over det nøyaktige antallet.

Sømna kommune vil fortløpende informere om gjennomføring av vaksinasjon på kommunens hjemmeside og facebookside.

Les mer om koronavaksinasjonsprogrammet her:

Folkehelseinstituttet: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/

Helse-Norge: https://www.helsenorge.no/koronavirus/koronavaksine/