Tiltak som er iverksatt i kommunen og nasjonalt

Vi vurderer situasjonen fortløpende og følger retningslinjene fra øvrige myndigheter. Her finner du kvalitetssikret informasjon og oversikt over nasjonale råd og regler om koronaviruset. 

 Dersom kommunen vedtar egne tiltak vil disse bli presentert i listen under:

Tiltak og regler som er iverksatt