Tiltak som er iverksatt i kommunen og nasjonalt

Vi vurderer situasjonen fortløpende og følger retningslinjene fra øvrige myndigheter. Kommunen har også vedtatt egne tiltak. Her kan du lese om de ulike tiltakene som gjelder for Sømna kommune.

Tiltak og regler som er iverksatt