Tiltak som er iverksatt i kommunen og nasjonalt

Vi vurderer situasjonen fortløpende og følger retningslinjene fra øvrige myndigheter. Her finner du kvalitetssikret informasjon og oversikt over nasjonale råd og regler om koronaviruset. 

Kommunen har også vedtatt egne tiltak. Her får du oversikt over gjeldende tiltak i Sømna kommune .

Tiltak og regler som er iverksatt