Kontakt oss

Helse

Har du luftveissymptomer eller føler deg dårlig, eller har generelle helsespørsmål, skal du ta kontakt med fastlege på tlf. 750 15 100. Du kan også kontakte fastlege elektronisk via helsenorge.no

Har du behov for akutt helsehjelp og ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring 116 117.

Ved livstruende sykdom eller skade - ring 113.

Sømna omsorgssenter

For praktiske spørsmål vedrørende besøks-begrensningene kan du ta direkte kontakt med Sømna omsorgssenter på tlf. 750 15 120.

Støttetelefon voksne

Tlf: 750 15 146
Åpningstid: mandag- fredag kl. 09.00- 15.30

Dersom du ikke oppnår kontakt, så ringer vi tilbake så snart det lar seg gjøre.

Akutt-telefon NAV

Ta kontakt dersom du har akutt behov for bistand knyttet til livsopphold.

Tlf: 960 111 02

Oppvekst

Har du spørsmål vedrørende oppvekst, ring 750 15 000 og velg oppvekst i menyvalget. (09.00-15.30)

De som har behov for pass av barn og som oppfyller kriteriene til Helsedirektoratet bes om å ta kontakt med kommunen på mail: lise.bjoru@somna.kommune.no

Andre spørsmål

Har du andre spørsmål, send en mail til postmottak@somna.kommune.no eller ring tlf. 750 15 000. (09.00-15.30)

Ønsker du å sende mail direkte til en ansatt?

Her finner du kontaktinformasjon til alle ansatte i Sømna kommune.

Vi gjør oppmerksom på at kommunehuset er stengt for besøkende inntil videre. Sentralbordet er åpent mellom 09.00-15.30.