Karanteneregler

Du skal holde deg hjemme dersom: 

  • Du mistenker at du kan være smittet.
  • Du har fått bekreftet at du er smittet.
  • Du er bekreftet syk av covid-19, men trenger ikke å legges inn på sykehus.
  • Du har hatt nær kontakt med en som er bekreftet smittet, eller en du bor sammen med er bekreftet smittet (nærkontakt).
  • Dersom du har symptomer på akutt luftveisinfeksjon. Det gjelder også hvis du har lette symptomer som for eksempel forkjølelse eller vondt i halsen. Du bør holde deg hjemme i ett døgn etter at du er blitt symptomfri.

I tillegg gjelder følgene bestemmelser for ulike grupper:

Karantene