Har du mistanke om koronasmitte?

Kriterier for å bli testet for korona 

Det er begrenset tilgang på testutstyr. Pasienter uten symptomer skal derfor ikke testes. Det er legen som skal vurdere hvem som skal testes etter prioritert liste gitt av folkehelseinstituttet.

Ta kontakt med legekontoret på tlf: 750 15 100 dersom du har symptomer på korona-smitte eller du har vært i kontakt med andre som er smittet, eller nylig har vært på reise og har symptomer. Ikke møt opp på legekontoret uten avtale.

Symptomer på korona-smitte

Det nye koronaviruset fører til luftveisinfeksjon og kan gi alt fra milde symptomer til mer alvorlig sykdom. Symptomene ligner de man ser ved forkjølelse og influensa. Feber og hoste er de vanligste symptomene på infeksjon. Enkelte har startet med sår hals og milde symptomer, men de fleste vil få feber og hoste etterhvert. Noen utvikler lungebetennelse med pustevansker og/eller hoste, eventuelt med lungeinfiltrater på røntgen. Alvorlig lungesvikt og dødsfall forekommer. Informasjon om risikofaktorer for alvorlig sykdom er foreløpig begrenset, men alvorlig sykdom og dødsfall er oftest sett hos eldre og personer med underliggende sykdommer. 
Det finnes ingen spesifikk behandling eller vaksine mot sykdommen.

Hva gjør jeg hvis jeg tror jeg er smittet?

  • Hvis du er syk, hold deg hjemme.
  • Hvis du er syk og trenger legehjelp, eller har behov for individuell helserådgivning, kontakt fastlege på telefon 750 15 100 eller elektronisk via helsenorge.no
  • Har du behov for akutt helsehjelp og ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring 116 117.
  • Ved livstruende sykdom eller skade - ring 113.

Mistanke om koronasmitte

Ønsker du mer informasjon?

På nettsidene til Folkehelseinstituttet finner du oppdatert informasjon om koronaviruset. Her kan du lese mer om symptomer, behandling, reise, inkubasjonstid og hva du kan gjør for å unngå å bli smittet.