Faktura, husleie og kommunale avgifter

Informasjon fra økonomikontoret

 

Foreldrebetaling i barnehage og SFO 


Ordinær foreldrebetaling i barnehage og SFO fra 14. april.

Regjeringen har besluttet at foreldre som mottar tilbud i barnehage eller SFO skal betale for dette fra og med 14. april. Det er ingen unntak for familier med barn som er definert som sårbare og barn av foreldre med samfunnskritiske funksjoner.

Moderasjonsordninger for familier med lav inntekt gjelder, og departementet viser til at de som har fått en endret inntektssituasjon kan søke om redusert foreldrebetaling. Forskrift om foreldrebetaling i barnehager gir rom for å søke om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid ved varig nedgang i inntekt.

Foresatte til barn som mottar tilbud i barnehage eller SFO, men velger å ikke benytte det, må likevel betale for tilbudet. Bestemmelsene gjelder også for tiden etter 20. april når barnehager og SFO gradvis åpnes igjen.

I Sømna kreves det ikke foreldrebetaling når barna ikke har mottatt tilbud i barnehage før 20.04.20, eller SFO før 27.04.20.

 

Kommunale avgifter, husleie og andre krav

Faktura for kommunale avgifter, husleie og andre tjenester skal betales ved forfall.
Dersom noen som følge av koronatiltak eller andre årsaker får problemer med å betale mottatte fakturaer vil det være mulig å få utsatt betalingsfrist. Om dette skulle være aktuelt kan du kontakte økonomikontoret på okonomi@somna.kommune.no eller ved å ringe 750 15 000 og be om å bli satt over til økonomi.