Faktura, husleie og kommunale avgifter

Informasjon fra økonomikontoret


Barnehage/SFO

Utsendt faktura for mars med forfall 25.mars skal betales som vanlig.
Det vil ikke bli sendt faktura for april. Som følge av tiltak knyttet til koronasmitten, vil denne terminen bli betalingsfri.
Fakturering for senere terminer vil bli vurdert fortløpende. Viser ellers til pressemelding fra kunnskapsdepartementet datert 17.03.20.

 

Kommunale avgifter, husleie og andre krav

Faktura for kommunale avgifter, husleie og andre tjenester skal betales ved forfall.
Dersom noen som følge av koronatiltak eller andre årsaker får problemer med å betale mottatte fakturaer vil det være mulig å få utsatt betalingsfrist. Om dette skulle være aktuelt kan du kontakte økonomikontoret på okonomi@somna.kommune.no eller ved å ringe 750 15 000 og be om å bli satt over til økonomi.