HPV Vaksine

Alle kvinner født i 1991 og senere, får tilbud om gratis HPV-vaksine (humant papillomavirus). Fra høsten 2018 vil gutter på 7. klassetrinn få tilbud om vaksine på lik linje med jenter.

Hvorfor bør du vaksinere deg?

Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon.

HPV-infeksjon er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen i verden. De fleste som er seksuelt aktive blir smittet i løpet av livet, mesteparten i ung alder. 

Infeksjonen er som regel ufarlig og går over av seg selv, men noen får en vedvarende infeksjon som på sikt kan føre til livmorhalskreft.

Hvert år får om lag 300 kvinner i Norge livmorhalskreft og 65­-100 dør av sykdommen. Vaksinen kan gi beskyttelse selv om man har debutert seksuelt. 

Informasjon om vaksinasjonsprogrammet

Alle kvinner født i 1991 og senere fikk fra høsten 2016 tilbud om gratis vaksine mot HPV gjennom et toårig vaksinasjonsprogram. 

HPV-vaksine har vært en del av barnevaksinasjonsprogrammet til jenter i 7. klasse siden 2009. Fra høsten 2016 kan uvaksinerte kvinner født 1991 og senere, også få tilbud om gratis HPV-vaksine.

Oppstart innen utgangen av 2018

Tilbudet er midlertidig og varer i en toårsperiode fra høsten 2016. Vaksinasjonen består av tre vaksinedoser gitt i løpet av 6-12 måneder og må derfor startes opp innen utgangen av 2018.

Gutter får tilbud om vaksine fra høsten 2018

Gutter i 7.klasse får tilbud om HPV vaksine fra neste skoleår (2018/2019) Les på Folkehelseinstituttets hjemmeside for mer informasjon om vaksinering av gutter.

Bestill time for vaksine

Kontakt helsestasjonen for å få satt opp time for vaksinasjon. Kontaktinformasjon finner du til høyre på siden.

Mer informasjon om HPV og HPV-vaksine

Les mer om HPV og HPV-vaksinen på folkehelseinstituttets nettsider.

Kontaktinfo

Berit Sund
Helsesøster
E-post
Telefon 75 01 51 15
Mobil 415 52 606
Silje Aas
Helsesøster
E-post
Telefon 75 01 51 16
Mobil 415 52 606

Adresse

Åsen Sør 10

8920 Sømna

Åpningstider

Man-fre kl. 08.00-15.45