Helsestasjon

Helsestasjonen i Sømna har sine lokaler i Sømna Omsorgssenter. Vi har samme inngang som Sømna legekontor.

Ansatte

For tiden er det tre helsesøstre som jobber ved helsestasjonen:

Ansatte på helsestasjonen
Hvem Stilling Stillingsprosent
Berit Sund Ledende helsesøster 75%
Silje Marie Aas Helsesøster 75%
Aud Røli Helsesøster 50%

Helsestasjonslege

Hver onsdag disponerer helsestasjonen lege Rolv Jørgen Bredesen.

Kontaktinfo

Laila Estensen
Enhetsleder helse
E-post
Telefon 75 01 51 00
Berit Sund
Helsesøster
E-post
Telefon 75 01 51 15
Mobil 415 52 606
Silje Aas
Helsesøster
E-post
Telefon 75 01 51 16
Mobil 415 52 606
Aud Røli
Helsesøster
Telefon 75 01 51 15
Mobil 415 52 606

Adresse

Åsen Sør 10

8920 Sømna

Åpningstider

Man-fre kl. 08.00-15.45