Robust oppvekst? En evaluering og styrking av det forebyggende og helsefremmende arbeidet i Sømna

Sømna kommune har fått midler fra Fylkeskommunen i Nordland til å gjennomføre et prosjekt kalt: «Robust oppvekst? En evaluering og styrking av det forebyggende og helsefremmende arbeidet i kommunen.» Dette er en del av det nasjonale "Program for folkehelse".

Prosjektet startet høsten 2019 og prosjektleder ble ansatt i 2020. Hun vil være ansatt fram til høsten 2021, men prosjektperioden er ut 2023. Prosjektgruppa består av prosjektleder, kommunepsykolog, ledende helsesykepleier og folkehelsekoordinator. Det er etablert samarbeid med ulike forsknings- og kompetansemiljøer, som blant annet RKBU (Regionalt kompetansesenter for barn og unge) og RVTS (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging).

Etter Ungdata-undersøkelsen i 2012 kom det fram høye tall på psykiske helseutfordringer, mobbing og rus. Etter dette ble det gjennomført et treårig prosjekt for å styrke barn og unges helse; Robust oppvekst 0-6 år og Robust oppvekst for ungdomsskoleelevene. En rekke tiltak og program ble iverksatt i både barnehage og skole.

Klikk for stort bilde 

 

 

 

 

Ungdata-tallene fra 2019 viser en positiv utvikling innen psykisk helse, men det er fortsatt noen utfordringer. Det vurderes som nødvendig å evaluere tiltakene for å se hvilke en har lyktes med og vurdere hvilke tiltak man skal videreføre eller ikke. Det vil også bli vurdert å i bruk nye forebyggende program.

I 2019 ble det gjennomført en BTI-undersøkelse (bedre tverrfaglig innsats) i kommunen og dens ansatte på tvers av tjenester, som viser hvor skoen trykker for de ansatte, hva mangler de av kunnskap for å kunne identifisere og hjelpe kommunens barn og unge.

Barn og unge i Sømna møter utfordringer, som barn og unge over hele landet, i forhold til psykisk helse, mobbing og press. Sømna kommune ønsker sammen med Sømna sine barn, unge, foreldre og ansatte som jobber med barn og unge, å evaluere allerede eksisterende tiltak og stake ut kursen for de neste årene. Hva styrker barn og unge av de tiltakene som allerede finnes og hva mangler vi/hva kan kommunen gjøre bedre?

Et annet tiltak i prosjektet er å utarbeide en temaplan for forebygging av vold og overgrep. Denne planen har Sømna invitert nabokommunene i regionen til å samarbeide om. Det er prosjektleder og kommunepsykolog som har hovedansvaret for denne planen. 

Prosjektleder er Lise Rødli, som kan kontaktes på mail: linero@somna.kommune.no, mobil: 41331078.

Se her for mer informasjon om prosjektet