Korttid

Beskrivelse

Korttidsopphold i sykehjem er en tjeneste til personer som i en overgangsperiode har omfattende pleiebehov som følge av akutt helsesvikt eller sykdom, behov for trening/gjenopptrening, vurdering av helsetilstand og hjelpebehov, eventuell tilpassing av hjelpemidler. Tjenesten tildeles på vedtaksmøte etter søknad (PDF, 150 kB). Vedtaksmøte avholdes èn gang pr uke.

Kriterier:

 • Stort behov for pleie og omsorgstjenester i en kortere periode
 • Behov for aktiv medisinsk behandling og pleie.
 • Behov for vedlikeholdstrening eller for gjenopptrening etter sykehusopphold.
 • Behov for vurdering av funksjonsnivå og behov for hjemmetjenester
 • Behov for medisinsk behandling og sykepleie som tilsier heldøgns omsorg i institusjon.

Standard på tjenesten:

 • Tjenestene som gis under oppholdet skal være i henhold til oppholdets målsetting.
 • Tilbud om å få dekket grunnleggende behov.
 • Tilpasset hjelp til å få ivaretatt personlig hygiene. Tilbud om dusj gis minimum en gang per uke.
 • Sykepleiefaglig behandling, primærsykepleie.
 • Legetilsyn første visittdag etter innkomst, videre etter behov etter faglig vurdering.
 • Fysioterapi / logoped etter tverrfaglig vurdering, eventuelt henvisning.
 • Medikamenter som pasienten bruker før innleggelse medbringes
 • Behov for følge til spesialist ivaretas av pårørende
 • Pasienten betaler selv transport ved private avtaler, for eksempel optiker
 • Vaskeri som vasker pasientens private tøy, tøyet må navnes
 • Hår - og fotpleie etter timebestilling. Disse tjenestene må pasienten betale for

Det foretas fortløpende faglig og individuelle vurderinger om omfanget og hyppigheten av tjenestene i samråd med pasienten.

Pris

Vederlag fastsettes av Stortinget. Det vil være en døgnpris for oppholdet. Ved opphold som varer over 60 døgn i kalenderåret er vederlag lik langtidsopphold. Vederlag for opphold i institusjon fastsettes i forskrift om vederlag for opphold i institusjon.

Det foretas fortløpende faglige og individuelle vurderinger om omfanget og hyppigheten av tjenestene i samråd med tjenestemottaker. Tjenesten er tidsbegrenset. For at standarden på nødvendig helsehjelp skal bli best mulig vil det i enkelte tilfeller være behov for tverrfaglig samarbeid.

Kontaktinfo

Nina Nyrud
Mottak/resepsjon
E-post
Telefon 75 01 51 20
Ida Kjærstad
Avdelingsleder
E-post
Telefon 75 01 51 31
Guro Knygh
Enhetsleder pleie og omsorg
E-post
Telefon 75 01 51 22

Adresse

Omsorgsveien 4

8920 Sømna