Offentlig tilknytning av vann og avløp (kommunale avgifter)

I områder av Sømna kommune hvor kommunen har et offentlig vann- og avløpsnett skal ny bebyggelse tilknyttes dette nettet. Dette er først og fremst aktuelt i tettbygd strøk. Det vil  si sentrum av Vik, sentrum av Berg og i nyetablerte bolig- og hyttefelt.

Privat avløpsanlegg

I spredt bebyggelse må man ha et privat avløpsanlegg. Dette anlegget skal godkjennes av kommunen gjennom en utslippssøknad. Mest aktuelt er da septiktank med rensegrøft eller mikrorenseanlegg.

Vann

Tilknytningsavgift for 2018

Dersom tilknytningen omfatter mer enn 1 bolig skal øvrige bygninger betale 0,5 avgift i tillegg.

Årsavgift for 2018

Årsavgiften for vann faktureres sammen med kommunale avgifter. De kommunale avgiftene er fordelt på to terminer og faktura blir sendt ut til innbyggerne i midten av mars og september.

Avløp

Tilknytningsavgift for 2018

Årsavgift for 2018

Årsavgiften for avløp/kloakk faktureres sammen med kommunale avgifter. De kommunale avgiftene er fordelt på to terminer og faktura blir sendt ut til innbyggerne i midten av mars og september.

Kontaktinfo

Enhet teknisk og eiendom
E-post
Telefon 75 01 50 30

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

Man-fre kl. 08.00-15.45