Offentlig tilknytning av vann og avløp

I områder av Sømna kommune hvor kommunen har et offentlig vann- og avløpsnett skal ny bebyggelse tilknyttes dette nettet. Dette er først og fremst aktuelt i tettbygd strøk. Det vil  si sentrum av Vik, sentrum av Berg og i nyetablerte bolig- og hyttefelt.

Privat avløpsanlegg

I spredt bebyggelse må man ha et privat avløpsanlegg. Dette anlegget skal godkjennes av kommunen gjennom en utslippssøknad. Mest aktuelt er da septiktank med rensegrøft eller mikrorenseanlegg.

Vann

Tilknytningsavgift

Hva Pris i kroner u/mva Pris i kroner m/mva
Bolig uansett størrelse 9 000 11 250
Næringsbygg, gårdsbygg, forsamlingshus osv. I tillegg kommer en kostnad for hver m2 som overskrider 400 m2. 9 000 + 20,33 kr/m2 11 250 + 25,41 kr/m2
Hotell, institusjoner o.l. med overnatting. Avgiften er for hver 100 m2 flate av overnattingsdelen av bygget. 7 500 9 375

Dersom tilknytningen omfatter mer enn 1 bolig skal øvrige bygninger betale 0,5 avgift i tillegg.

Årsavgift

Hva Pris i kroner u/mva Pris i kroner m/mva
1 abonnement 2 713 3 391,25
Ved bruk av vannmåler. Minsteforbruk er 150 m3 pr. år. 8,67 kr/m3 10,84 kr/m3

Årsavgiften for vann faktureres sammen med kommunale avgifter. De kommunale avgiftene er fordelt på to terminer og faktura blir sendt ut til innbyggerne i midten av mars og september.

Avløp

Tilknytningsavgift

Hva Pris i kroner u/mva Pris i kroner m/mva
Bolig uansett størrelse 10 000 12 500
Næringsbygg, gårdsbygg, forsamlingshus o.l. I tillegg kommer en kostnad for hver m2 som overskrider 400 m2 brutto grunnflate. 10 000 + 23,62 kr/m2 12 500 + 29,52 kr/m2
Dersom tilknytningsavgiften samordnes på flere bygninger faktureres 13 500 + 23,62 kr for hver m2 som overskrider 400 m2 på bygningene totalt. 13 500 + 23,62 kr/m2 16 875 + 29,52 kr/m2

Årsavgift

Hva Pris i kroner u/mva Pris i kroner m/mva
1 abonnement 1 899 2 373,75
Der det er målt vannforbruk settes dette likt kloakkforbruk. Hver m3 målt kloakk betales med 8,95 kr/m3 11,19 kr /m3

Årsavgiften for avløp/kloakk faktureres sammen med kommunale avgifter. De kommunale avgiftene er fordelt på to terminer og faktura blir sendt ut til innbyggerne i midten av mars og september.

Kontaktinfo

Enhet teknisk og eiendom
E-post
Telefon 75 01 50 30

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

Man-fre kl. 08.00-15.45