Påvise grenser

Hvis grensemerkene for en tidligere oppmålt og koordinatbestemt grense er borte, kan du bestille en ny grensepåvisning. Grensepunkt blir merket og berørte parter blir orientert. Hvis det er uklart hvor en eksisterende grense mellom to eiendommer går, kan grensen klarlegges ved en oppmålingsforretning. Se klarlegge grenser.

Hvem kan søke?

Søknaden fylles ut av hjemmelshaver.

Hvordan søke?

Her finner du søknadskjema for påvisning av grenser (PDF, 235 kB).

Kopi av målebrev eller kartutsnitt hvor det er markert hvilke grensepunkter som skal påvises, må legges ved i søknaden.

Priser

Gebyr for påvisning av grenser Der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
Hva Pris i kr
For inntil 2 punkter 2340
For overskytende grensepunkter pr. punkt 455

Kontaktinfo

Enhet teknisk og eiendom
E-post
Telefon 75 01 50 30
Tor Ottesen
Avdelingsingeniør
E-post
Telefon 75 01 50 34
Mobil 957 02 955

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

Man-fre kl. 08.00-15.00